barn, ungdomar och föräldrar

Föräldrastöd psykolog

Att vara förälder är underbart och relationen till barn är ofta en källa till glädje och stolthet. Vi vet också att barnets allra viktigaste relation är den till sina föräldrar. Det är däremot inte alltid så enkelt och som föräldrar kan vi behöva stöd och råd ibland.

Föräldrastöd

Många föräldrar oroar sig för sina barn och upplever ibland både otillräcklighet och frustration. Som förälder kan det vara svårt att möta starka känslor och svåra beteenden hos sitt barn. I dessa situationer beter vi oss ibland på sätt som vi ångrar efteråt, och vi kan fastna i ohjälpsamma mönster som är svåra att förändra på egen hand. Föräldrar kämpar också med att få vardagen att fungera när deras barn har funktionsnedsättningar eller mår psykiskt dåligt. Det kan till exempel vara svårt att bygga och behålla hälsofrämjande vardagsrutiner. Skolsvårigheter och mobbning är andra bekymmer som föräldrar brottas med.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med familjer. Du som förälder är varmt välkommen till mig för råd och stöd. Ibland räcker ett samtal för att du som förälder ska känna dig stärkt i hur du ska stötta sitt barn. Andra gånger behövs några fler samtal och ibland deltar även ditt barn i samtalen. Tillsammans tar vi oss an de situationer som är kämpiga i just er familj.

Psykolog för barn, unga och föräldrar

Samtal med barn

Jag tar också emot barn i enskilda samtal för stöd vid svåra livshändelser eller för att hjälpa till när barnet har det svårt eller mår dåligt. Ett mål i kontakten med barn är ofta att stärka barnets förmåga att sätta ord på känslor och tankar, och att kunna be om hjälp när det behövs. Ju yngre ditt barn är, desto viktigare är det att du som förälder är delaktig i den psykologiska behandlingen och att vi samarbetar kring hur ditt barn har det och vilket stöd barnet behöver. Jag föreslår oftast att föräldrar och barn kommer tillsammans vid det första tillfället så att vi tillsammans kan tala om det som bekymrar barnet eller ungdomen. Därefter kan enskilda samtal bokas vid behov.

Ungdomar psykolog psykoterapi

I tonåren sker stora förändringar och funderingar kring identitet, självkänsla och sexualitet är vanliga. Vardagen med kompisar, relationer, familj och skola är inte alltid så lätt. Många ungdomar är stressade och har höga krav på sig själva.

Psykologkontakt för ungdomar

När vi är med om svåra, smärtsamma och påfrestande livshändelser mår vi ofta dåligt. Vi kan vara ledsna och nedstämda eller brottas med oro, rädslor och ångest som hindrar oss i vardagen. Om vi blivit utsatta för något obehagligt kan vi behöva hjälp med att prata om och bearbeta upplevelsen.

Att få ett eget samtalsutrymme, sätta ord på sina tankar och känslor, bli hörd och förstådd kan vara mycket hjälpsamt. Jag har lång erfarenhet av att träffa ungdomar för samtalsstöd och psykologisk behandling. Tillsammans kan vi sortera, förstå och hitta nya sätt att hantera svåra känslor på.

Om du som förälder söker hjälp för din tonåring rekommenderar jag ett inledande gemensamt samtal. Därefter fungerar det ofta bra att tonåringen har en enskild psykologkontakt.

Välkommen att kontakta mig!