coaching

Har du kommit till en punkt i livet där du längtar efter förändring?

Även om du inte brottas med ohälsa eller mår dåligt kan du ha en stark önskan om utveckling och förändring. Ibland upplever vi stagnation, frustration och en längtan efter att använda hela vår potential. Du kanske vill nå ett mål eller förverkliga en dröm, men vet inte hur du ska komma vidare på egen hand?

Vad är coaching?

Genom coaching stöttar jag dig att växa och utvecklas både som person och i ditt yrkesliv. Startpunkten är den inre upplevelsen och kontakten med behov och längtan. Därifrån tittar vi på vad du vill och vilka mål du vill arbeta mot.

Att bli klar över var du är på väg, och varför, är ett viktigt första steg. När du vet vad du vill blir det möjligt att fatta medvetna beslut och göra val som avspeglar viktiga värden i ditt liv. I coaching arbetar vi inte sällan med de självbegränsande tankar och beteenden som hindrar dig från att våga förändra det du kan förändra. Coaching ger ofta djupare självtillit och självinsikt men kan också bidra till att du får starkare kontakt med inre motivation, engagemang och arbetsglädje.

Hur går det till?

Genom coaching får du stöd att ta viktiga och konkreta steg för att uppnå de inre och yttre förändringar du önskar.

Om du brottas med en specifik situation eller utmaning räcker det ofta med några få sessioner för att nå klarhet kring vilken förändring du önskar, och hur du kan göra för att nå dit. För mer djupgående och varaktig förändring, där du får stöd i att integrera nya mönster i vardagen, behöver kontakten ofta vara längre och omfattar ofta tio coachingtillfällen.

Coaching