parterapi

När är parterapi till hjälp?

Ett grundläggande behov hos oss människor är kärlek och närhet. Kärleksrelationer kan vara en viktig källa till glädje, trygghet och äventyr men ibland uppstår problem. Vi kan hamna i samma bråk gång på gång eller uppleva att avståndet till vår partner ökar. Ibland känner vi oss ensamma trots att vi lever tillsammans. De svårigheter par brottas med handlar ofta om återkommande konflikter i vardagen men också om större kriser, otrohet och separation. Andra vanliga utmaningar i kärleksrelationer rör sexualitet och föräldraskap. Att leva som bonusfamilj kan innebära särskilda svårigheter. Inte sällan söker par stöd när de står inför en skilsmässa, med en önskan att hantera situationen väl om det finns barn med i bilden. Här kan parterapi göra stor skillnad och hjälpa er att komma vidare. Alla par, oavsett relationsform, är givetvis lika välkomna!

När är parterapi till hjälp?
Parterapi

Terapimetod

Jag erbjuder känslofokuserad och anknytningsbaserad parterapi där ni som par får stöd i att stärka er relation och komma varandra närmare. Vi arbetar med att öka förståelsen för varandra och utvecklar förmågan att lösa konflikter, istället för att fastna i spiraler av kritik och undvikande. I terapin får ni som par hjälp med att uttrycka era känslor och viktiga behov direkt till varandra och så småningom växer ett tryggare relationsmönster fram. Istället för kontaktlöshet och konflikt får ni som par möjlighet att uppleva tillit, intimitet och engagemang i er relation.

Hur går det till?

Vi möts först tillsammans och därefter träffar jag er båda i ett enskilt samtal. Ni får då berätta mer om er bakgrund, tidigare relationer och vad ni behöver och längtar efter i er nuvarande relation. Vi träffas därefter tillsammans igen och påbörjar terapiarbetet som kan pågå vid några få tillfällen eller sträcka sig över många tillfällen under en längre tidsperiod.

Kontakta mig gärna om du har frågor eller önskar boka tid för parterapi!

Parterapi