föreläsningar

Föreläsningar psykolog

söker ni föreläsare eller utbildare?

Jag har bred erfarenhet av psykologisk behandling, handledning och konsultation till personal samt metod- och verksamhetsutveckling. Jag tycker om att föreläsa i skiftande sammanhang och bidrar gärna till fortbildning och kompetensutveckling för personal inom olika verksamheter, bl.a. kommuner, hälso- och sjukvård, företag och skolor.

Jag erbjuder dessa föreläsningar

Psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga

Många barn och unga brottas med psykisk ohälsa och upplever oro, ångest, stress och nedstämdhet. Hur kan vuxna hjälpa unga personer som mår dåligt och hur kan vi främja psykisk hälsa och välbefinnande? Föreläsningen kan anpassas till olika målgrupper och sammanhang.

Anknytning hos barn och vuxna

Tidiga anknytningserfarenheter får stor betydelse för vår utveckling och våra relationer under hela livet. Genom den här föreläsningen får du kunskap om olika anknytningsmönster, hur de uppstår och på vilket sätt de påverkar barn och vuxna. Föreläsningen berör även hur dessa mönster präglar våra nära relationer här och nu.

Barns känslomässiga behov

Känslor är naturliga och värdefulla signaler som visar oss vad vi behöver i olika situationer. Barn behöver vuxnas stöd för att lära sig förstå och hantera sina känslor. I den här föreläsningen går vi igenom hur föräldrar och andra vuxna kan hjälpa barn att handskas med känslor på hälsosamma sätt.

Så stärker du relationen till ditt barn

Relationen mellan föräldrar och barn är oerhört viktig men kan ibland kännas utmanande. Den här föreläsningen innehåller konkreta tips på hur du som förälder kan hantera utmanande situationer, stärka er relation, och därigenom bidra positivt till ditt barns mående och självkänsla.

Den terapeutiska relationens betydelse

Relationen mellan behandlare och patient har stor inverkan på behandlingens effekt. Den här föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med samtal och psykologisk behandling. Du får lära dig mer om den terapeutiska alliansen och vad du som behandlare kan göra för att stärka den.

Affektfokuserad psykoterapi

Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi är inriktad på att hjälpa personer till ökad kontakt med sina genuina känslor och behov. Jag ger en introduktionsföreläsning om metoden till er som arbetar med psykologisk behandling. Föreläsningen ger förståelse för teori och praktisk tillämpning.

Föreläsningar kan erbjudas på plats eller digitalt. Verksamheter och organisationer har olika behov – kontakta mig gärna för en diskussion, så kan jag även skräddarsy en föreläsning utifrån era önskemål.