bra att veta

Bra att veta

Det är ofta en bra idé att boka ett första samtal för att känna dig för. Under det första besöket får du beskriva din situation och vilken hjälp du önskar, och jag kan berätta hur vi kan arbeta tillsammans.

Jag tar emot på min mottagning i centrala Luleå. För dig som inte kan eller vill komma till mottagningen erbjuder jag videobesök.

Jag arbetar huvudsakligen dagtid under vardagar men det finns visst utrymme att boka besök vid andra tidpunkter under veckan. Du kan boka tid för enskilda samtal eller för samtal tillsammans med partner eller familjemedlemmar.

Som legitimerad psykolog är jag skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen och föra sekretesskyddad journal. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och min mottagning är registrerad som vårdverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Jag är medlem i Psykologföretagarna.

Priser

För dig som privatperson är kostnaden 1200 kronor per besök (50 minuter). Det första besöket är vanligtvis längre (90 min) och ges till samma pris.

Parsamtal (90 minuter) kostar 2100 kronor.

För företag är kostnaden 1300 kronor per besök (50 min). Moms tillkommer.

Kostnad för konsultation, handledning och föreläsningar varierar beroende på uppdrag och sammanhang. Prisuppgift lämnas vid förfrågan.

Betalning

Betalning sker via faktura som vanligen skickas via e-post i slutet av månaden.

Avbokning och uteblivande

Besök kan av- och ombokas kostnadsfritt senast 24 timmar före avtalad tid. Avbokas samtalet senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras full kostnad. Detsamma gäller om ni uteblir från bokat besök.