det här kan du få hjälp med

vanliga problem

Vi hamnar i svåra och utmanande situationer ibland. Vi stöter på inre och yttre hinder och vi kan alla behöva stöd någon gång i livet. Här är några exempel på svårigheter jag ofta möter och gärna hjälper till med:

Svåra känslor och tankar

Upplever du en vardag fylld av stress, ångest, ilska eller nedstämdhet? Eller besväras du kanske av otillräcklighetskänslor och tomhet? Det är inte ovanligt att vi fastnar i ohjälpsamma och destruktiva beteenden eller livsmönster som är svåra att förändra på egen hand. Genom psykoterapi får du hjälp att må bra och genomföra viktiga livsförändringar.

Självkänslan sviktar

Du kanske känner dig osäker och brottas med självkritiska tankar som begränsar dig? Eller så kan du ha svårt att sätta hälsosamma gränser och stå upp för dig själv och dina behov. Med hjälp av psykoterapi stärks din självkänsla och det blir lättare att uttrycka behov och önskemål i relation till andra.

Traumatiska upplevelser

Du kanske har upplevt en eller flera påfrestande och skrämmande livshändelser som påverkar dig i vardagen. Efter sådana upplevelser är det inte ovanligt att vi känner oss otrygga och får olika besvär. Med hjälp av psykologisk behandling återfår du inre trygghet och stabilitet.

Stora livsförändringar, kris och sorg

Du kanske genomgår en separation, har drabbats av sjukdom eller någon annan livskris. Upplever du sorg efter en svår förlust? Det är inte heller ovanligt att vi reagerar med rädsla när vi står inför stora förändringar i livet, vare sig de är oönskade eller något vi valt själva. Här kan samtal med psykolog bli ett hjälpsamt stöd.

Relationsproblem

Kärlek är ett grundläggande behov. Nära relationer utgör i bästa fall en källa till glädje, trygghet och äventyr men kan också innebära stora känslomässiga utmaningar. Ni som lever i en relation kanske kämpar med vardagens små konflikter eller en större kris såsom otrohet och separation. Många par upplever att de glider ifrån varandra över tid, medan andra kämpar med oenighet i synen på barnuppfostran eller de utmaningar vi kan möta som bonusfamilj. Du kanske upplever svårigheter med att hitta en partner, inleda eller stanna kvar i kärleksrelationer? Parterapi och individuella samtal med relationellt fokus är då till stor hjälp.

Sexuella svårigheter

Individer och par kan kämpa med olika sexuella problem. Under vissa perioder i livet är det vanligt med funderingar kring identitet, svårigheter med att hitta sig själv sexuellt och att känna sig trygg i sin sexualitet. Personer som lever i en relation kan av olika anledningar ha svårt att mötas sexuellt. Problem med lust, smärta, prestationsångest eller sjukdomstillstånd är vanliga hinder för ett tillfredsställande samliv. Jag har vana att samtala om sexualitetens olika former och uttryck. Dessa samtal handlar inte bara om det svåra med sex, utan att också om att främja njutning, trygghet och glädje.

Utmaningar som förälder

Att vara förälder är ofta fantastiskt och relationen till våra barn är för många det viktigaste i livet. Det är däremot inte alltid så enkelt. Du kanske brottas med stark oro och undrar hur du kan göra för att stötta ditt barn på bästa sätt. Som föräldrar kan vi behöva stöd och råd ibland, till exempel om det ofta uppstår bråk och konflikter eller om barnet inte mår bra.

Längtan efter förändring och personlig utveckling

Även om du inte brottas med ohälsa eller stora problem i livet, kan du uppleva en stark önskan om utveckling och förändring. Ibland upplever vi stagnation, frustration och en längtan efter att använda hela vår potential. Du kanske vill nå ett mål eller förverkliga en dröm, men vet inte hur du ska komma vidare på egen hand? Genom coaching får du stöd att växa och utvecklas både som person och i ditt yrkesliv.

Få hjälp

Känner du igen dig?