konsultation och handledning

För vem?

Jag erbjuder konsultation och handledning till personer och grupper som i sitt arbete möter barn, ungdomar, föräldrar och familjer. Ni kan till exempel arbeta som kuratorer, behandlare och annan personal vid elevhälsa, ungdomsmottagning och socialtjänst. Frågeställningar och teman som kan adresseras i konsultation och handledning är barns och ungdomars utveckling, känslomässiga svårigheter, samspel, anknytning och familjerelationer. Dessutom bidrar jag gärna med stöd och kompetens kring hur vi som behandlare kan stärka samarbetet och alliansen med våra klienter. Hur vi kan stärka klienters motivation till förändring, och närma oss svåra samtalsämnen, är andra exempel på frågeställningar som kan behandlas i konsultation eller handledning.

Konsultation och handledning

Hur går det till?

Konsultation och handledning kan ges både enskilt och i grupp. Konsultation innebär vanligtvis att vi träffas vid något eller några tillfällen runt en specifik frågeställning. Handledning kan ha fokus på såväl klienter som personal och pågår vanligen över en viss tid med regelbundna träffar.

Handledning och konsultation bidrar till att fördjupa kompetensen på en arbetsplats då ökad kunskap sprids och generaliseras till andra liknande problemsituationer.

Både konsultation och handledning kan vid behov genomföras digitalt. Jag utför uppdrag i olika verksamheter och organisationer. Är du intresserad av konsultation och handledning till personal som arbetar med barn, ungdomar och familjer? Varmt välkommen att kontakta mig!