unga vuxna

Sitter du fast?

Vill du ha hjälp att komma vidare?

Är du mellan 18 och 25 år?
I din ålder innehåller livet stora förändringar och många utmaningar. Vi vet inte alltid vad vi vill och hur vi ska leva. Vi kan känna oss vilsna, stressade och uppleva att självkänslan sviktar. Vi kanske tappar kontakten med vänner och det kan vara svårt att hitta ett arbete och flytta hemifrån. Många unga behöver hjälp att ta steget in i vuxenlivet och kan ha stor hjälp av psykologkontakt.

Unga vuxna psykolog psykoterapi

Välkommen att höra av dig!

Tillsammans undersöker vi de utmaningar du kämpar med och målet är att hantera hinder som står i vägen för att komma vidare i livet. Ofta behövs det ganska lite för att skapa förändring. En terminslång samtalskontakt hjälper dig att bryta ohjälpsamma mönster och våga ta nya vägar.

Föräldrar känner sig inte sällan rådvilla och ni kan givetvis också erbjudas stöd och vägledning i relation till ert vuxna barn.

För mig är det en självklar strävan att möta varje person med respekt och medkänsla oavsett kön, könsidentitet och uttryck, sexuell orientering, etnisk tillhörighet och funktionsvariation.

Välkommen som du är – själv eller i sällskap av en vän eller familjemedlem.