psykoterapi

psykoterapi ger resultat

När vi inte hittar vägar att må bra på egen hand eller med stöd av våra närstående, kan det vara en god idé att gå i psykoterapi.

Genom psykoterapi kan vi bl.a.
– stärka vår förmåga att hantera svåra känslor och livets utmaningar
– må bättre och uppleva ökat välbefinnande
– upptäcka nya sätt att lösa problem
– förändra ohälsosamma beteenden och livsmönster
– uppleva ökad tillfredsställelse i nära relationer.

Efter avslutad psykoterapi berättar många klienter att de upplever mer lugn och stabilitet inombords, har bättre självkänsla och kan stå upp för sig själva och sina behov. Många upplever djupare kontakt med sig själva, sin partner och vänner.

Psykoterapi

så går det till

Jag arbetar framförallt med relationell och känslofokuserad psykoterapi men använder också metoder från kognitiv beteendeterapi. Andra viktiga inslag är medveten närvaro och (själv)medkänsla. Jag strävar alltid efter att anpassa och skräddarsy arbetssättet till dig och dina specifika behov. Min erfarenhet har visat att olika psykoterapeutiska metoder kan kombineras och komplettera varandra. Beroende på vilka problem du kämpar med, och vilken målsättning du har, kan en psykoterapi vara kort eller lång.

Relationell och känslofokuserad psykoterapi

Känslor är naturliga och viktiga signaler som hjälper oss att veta vad vi behöver och vill. Samtidigt kan känslor vara svåra att uppleva, förstå och uttrycka pga. hur vi haft det och vad vi varit med om tidigare i livet. Ofta använder vi oss av olika strategier för att undvika obehagliga känslor vilket i sin tur kan leda till inskränkningar i livet eller andra problem och symtom.

Relationell och känslofokuserad psykoterapi har sin grund i anknytningsteori, modern psykodynamisk psykoterapi och affektteori. För att våga närma sig det svåra man ofta burit under lång tid och försökt hantera ensam, behöver relationen med en närvarande och inkännande psykoterapeut vara trygg. I terapin uppmärksammas därför det som sker här och nu i mötet, och de känslor som väcks av att tala om det som är svårt.

Vi arbetar tillsammans för att du ska förstå, kunna uppleva och uttrycka – istället för att undvika – dina känslor. Ytterligare en målsättning är att du som klient ska få starkare kontakt med dig själv och dina behov, och må bra i dina nära relationer.

Kognitiv beteendeterapi

KBT är ett samlingsbegrepp för psykoterapiformer som har sin grund i inlärningsteori. Behandlingen kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan psykoterapeut och klient. Förenklat uttryckt handlar terapin om att, via nya beteenden och förhållningssätt till tankar, lära sig hantera och leva med svåra känslor. KBT är en strukturerad metod med tydliga mål kopplade till din livssituation här och nu. Ett vanligt inslag i behandlingen är hemuppgifter mellan samtalen, vilket bl.a. hjälper dig att hantera situationer i vardagslivet på nya sätt.

Medveten närvaro och medkänsla

Om vi vill förändra svåra känslor och tankar behöver vi först kunna lägga märke till vad som sker inombords. Ett inslag i psykoterapi är därför att vi stärker vår förmåga till närvaro genom att stanna upp och med vänlig nyfikenhet rikta uppmärksamheten inåt, och mot kroppen. När vi är mer förankrade i oss själva kan vi se klarare, göra medvetna val och uppleva medkänsla både med oss själva och andra.

Välkommen att kontakta mig!