om mig

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxna, barn, ungdomar och familjer. Jag är verksam i Luleå.

Ibland uppstår inre eller yttre hinder som gör livet svårt och vissa livserfarenheter påverkar oss i grunden. Min förundran och förståelse för människors inneboende kraft att läka och utvecklas har fördjupats över tid, och jag är tacksam över möjligheten att få stödja den kraften i mitt arbete. I mötet med dig som klient vill jag erbjuda en trygg plats där allt får finnas, där du får lov att må precis som du gör och vara precis som du är. Från den platsen kan vi försöka förstå vad som står i vägen för dig och stödja den förändring du längtar efter. 

Våra nära relationer påverkar i hög grad hur vi mår och är avgörande för hur vi utvecklas som människor. Forskning visar dessutom att relationen mellan psykolog och klient är helt central för att psykoterapi ska bli hjälpsamt. Min strävan är därför att du ska känna dig trygg, bekräftad och förstådd tillsammans med mig.

Jag eftersträvar att möta dig där du befinner dig och anpassa arbetssätt och metod till dig som individ, dina behov och den livssituation du befinner dig i. Tillsammans tar vi reda på vad just du eller ni behöver hjälp med.

Kompetens och erfarenhet

Jag är utbildad psykolog och psykoterapeut. Utbildning till psykolog innebär fem års universitetsstudier och ett års praktisk tjänstgöring under handledning. Utbildningen till psykoterapeut sträcker sig över tre år och innebär en påbyggnad och specialisering i psykoterapeutisk behandling. Båda dessa utbildningar är legitimationsgrundande och legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Jag har dessutom läst ett flertal fördjupningskurser i bl.a. samspelsbehandling, känslofokuserad KBT, parterapi och klinisk sexologi.

Jag har lång och bred erfarenhet av psykologiskt arbete inom primärvård och specialistvård. Under mitt yrkesliv har jag återkommande ägnat mig åt verksamhetsutveckling. Idag arbetar jag heltid i mitt företag Linda-Mari Psykologi & Psykoterapi AB.